Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

ESIC – regional kraftsamling för att förverkliga Ostlänken

14 december 2016

Riksdagen antog igår regeringens infrastrukturpropositionen. Det lär innebära att klustret East Sweden Infra Cluster , ESIC, växer. Redan idag ingår drygt 300 företag i det professionaliserade nätverket som syftar till att Ostlänken genomförs i tid, enligt plan samt på ett hållbart och innovativt sätt.

Genom ESIC kan företag som är intresserade av uppdrag i samband med byggandet av Ostlänken förbereda sig inför byggstart så att man har förmåga både att lämna in anbud, anställa rätt personal och komma med innovativa lösningar i samarbete med andra.  Samarbete är nödvändigt om företagen ska kunna konkurrera om dessa uppdrag och för att företagen ska bli attraktiva för entreprenörer och upphandlingsansvariga i olika led.

Genom att samarbeta lokalt och föra en aktiv dialog med huvudentreprenörer kan företagen bidra till att projektet genomförs i tid och enligt plan. ESIC kan fungera som ett verktyg för de regionala företagen att inhämta kunskap och information samt marknadsföra sig gentemot nationella och internationella aktörer.

Initiativtagare och grundare är Trosa kommun, Nyköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Region Östergötland.