Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Regeringen föreslås ge Trafikverket i uppdrag att slutföra förhandlingarna om medfinansiering av station

20 december 2017

En järnvägsstation vid Skavsta flygplats föreslås med anledning av att den ingår i Trafikverkets ansökan om tillåtlighet för Ostlänken, och att en station vid flygplatsen kan fylla en nationell nytta om Skavsta växer vad gäller t.ex. reguljärt flyg. 

Det skriver  Sverigeförhandlingen i sin slutrapport som idag överlämnades till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Sverigeförhandlingen föreslår därför regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att slutföra förhandlingen om medfinansiering med flygplatsens ägare. Den  viktigaste orsaken till detta är att viktiga förutsättningar när det gäller stationslokalisering och fysisk planering ändrats under tiden förhandlingarna pågick.

Sverige förhandlingen föreslår vidare som väntat att en höghastighetsbana byggs för 320 km/tim och att den finansieras via lån. Detta förslag har finansminister Magdalena Andersson kommenterat i debattartikel i Dagens Industri idag.

Läs Slutrapport-från-Sverigeförhandlingen-SOU-2017_107

Läs Magdalena Anderssons debattartikel.