Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Prognoser visar 3,8 miljoner flygresenärer 2030

13 juli 2017

3,8 miljoner flygresenärer 2030 och 5,7 miljoner 2040 på Stockholm Skavsta flygplats prognosticerar Sweco som huvudscenario i rapporten ”Transportnoden Skavsta, resandeprognos och färdmedelsfördelning, år 2030 och 2040”, Sweco 2017. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun har låtit Sweco värdera och bedöma prognoser som gjorts kring antalet flygresenärer på Stockholm Skavsta år 2030 respektive 2040. Målet för uppdraget är att ta fram för Sweco konstaterar att det finns svårbedömda påverkansfaktorer, bland annat effekter av nya upptagningsområde med Ostlänken och Förbifart Stockholm samt marknadsandelar i regionen. Utöver huvudscenariot presenteras därför också ett lågscenario med 3,6 procents tillväxt ger 3,1 miljoner resenärer 2030 och 4,4 miljoner år 2040.

Sweco anser att Trafikverkets ”låga” prognos som spår lägre utveckling av passagerare för Stockholm Skavsta jämfört med vad Trafikanalys prognosticerar för flygbranschen i stort saknar ordentlig motivering. De pekar på att ”Trafikverket av tradition hållit sig defensiva till flygplatsens planer” (sid 11). Sweco gör också bedömningen att det finns en risk för att Stockholm Skavsta flygplats som privat flygplats missgynnas i den politiska diskussionen just därför att den är privatägd. (s. 11).

Enligt Sweco finns det många motiv som talar för en ökat resande på flygplatsen bland andra att resandet på flygplatsen ökade med 12 procent mellan år 2015 och 2016, att det går att bedriva flygtrafik nattetid vilket få flygplatser i Sverige har tillåtelse till, flygplatsen funktion som avlastningsflygplats till Arlanda vid svåra landningsförhållanden (nytt system i drift 2019) och att det tagits politiska beslut om att påbörja bygget av Ostlänken.

Analyserade källor är: Flygtrafik till 2040, Underlag till Trafikverkets flygprognos 2040, Arne Karyd, Sweco 2016; Trafikprognos för inrikesflyget och svenska flygplatser 2040 – Trafikverket 2016; Prognos 2016-2022, Trafikprognos för svensk luftfart, Transportstyrelsen, 2016; Skavsta Rail Study, ICF International för Stockholm Skavsta Airport, 2016.