Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Precisering av riksintresset Skavsta på remiss

3 april 2023

Stockholm Skavsta flygplats är sedan 2008 ett riksintresse och Trafikverkets förslag till precisering är nu ute på remiss. Nyköpings kommun är remissinstans och kommunstyrelsen ser mycket positivt på att rapporten framhåller Skavstas strategiska geografiska läge och viktiga roll för internationell tillgänglighet och flygkapacitet i Stockholm-Mälardalen.

Trafikverket har sedan 2018 tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland drivit preciseringsarbetet dvs att ta fram ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset ska skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen.

I Trafikverkets rapport bedöms Skavsta vara av samma betydelse som de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet. En bedömning som välkomnas av kommunstyrelsen. Bland de medskick kommunen har inför Trafikverkets slutrapport finns behovet att tydliggöra hur eventuella konflikter mellan riksintresset och Ostlänken skall hanteras, liksom att Ostlänken med stationer beskrivs korrekt med nyttor såsom bättre tillgänglighet och minskade restider.

Läs Nyköpings kommuns yttrande i sin helhet.