Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Positiva reaktioner på regeringens infrastrukturproposition

Debatt
12 oktober 2016

Byggnationen av Ostlänken inleds nästa år. Detta står klart efter att regeringen i förra veckan presenterade infrastrukturpropositionen.

– Det är vi naturligtvis oerhört glada och tacksamma för. Ostlänken är en tidigare beslutad investering där regeringens linje ligger fast och har en bred politisk förankring, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar.

Nyköpings kommunalråd Urban Granström (S) reagerar också positivt på beskedet:

– Det innebär att vi kan fortsätta att jobba som planerat. Redan nu på måndag, den 17 november, arrangeras ett event för företagare och allmänhet om hur Ostlänken påverkar tillväxten och utvecklingen i regionen Sörmland-Östergötland.

Propositionen innehåller regeringens förslag till inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. I propositionen anslås 100 miljarder kronor extra fram till 2029 för planeringen av transportinfrastrukturen. En kraftig satsning på järnvägsunderhåll och ett ökat förebyggande underhåll på järnvägen med nästan 50 procent finns också med.

– Regeringen värderar i och med detta även de regionala sambanden som främjar arbetspendlingen och därmed tillväxten, säger Viking Jonsson vidare.

Fortsatta diskussioner om höghastighetsbanor till Göteborg och Malmö

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. Nya stambanor skulle ge kortare restider, bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och starkare arbetsmarknadsregioner samt stärka järnvägens konkurrenskraft.  Nya stambanor minskar också störningarna i systemet som helhet och ger möjlighet till mer pålitlig gods-, pendel- och regionaltrafik. Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter.

Nya stambanor är ett projekt som sträcker sig över flera mandatperioder och påverkar statens budget över lång tid. Idag saknas brett stöd för regeringens förslag och frågan kommer att diskuteras ingående i riksdagen.

 

Infrastrukturpropositionen
Infrastrukturpropositionen