Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Personflöden simuleras för optimal utformning av ny terminal

24 mars 2017

För att möta ett ökat antal resande kommer en ny terminal att börja byggas 2022.  För att skapa en effektiv och hållbar flygplats som på bästa sätt möter de behov som resenärerna har, pågår ett arbete att beräkna hur, när  och var personer kommer att röra sig i terminalen.

Med hjälp av en simuleringsmodell undersöker och analyserar två civilingenjörsstudenter vid Linköpings universitet som examensarbete hur framtida personflöden från resecentrum via säkerhetskontroller till gaterna kommer att se ut. Redan nu har deras arbete fått effekter på terminalritningarna.

Avhandlingen presenteras i juni 2017 och terminalen planeras var klar senast 2030.