Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aktuellt

Flygsektorn förändras radikalt inom 10 år

Vi kommenterar
12 juli 2018
- Om 10 år ser flygsektorn helt annorlunda ut än idag. Det sade Henrik Mørch, direktör på EU-kommissionen, när han pratade vid ett seminarium om konkurrens- och statsstödsregler på transportområdet med fokus på flygsektorn. ...

SVT Sörmland rapporterade om planer för Skavstaområdet

11 juli 2018
- Flygplatser jobbar traditionellt med att inte störa, vi vill göra precis tvärtom och göra Skavsta till en tillgång för Nyköping, säger Urban Granström (S), ordförande i kommunstyrelsen i ett inslag i SVT  ...

Stort intresse för framtidens Skavstaområde

6 juli 2018
Vi utmanar bilden av ett flygplatsområde. Hur skapar vi stadsutveckling vid en flygplats? Går det att utveckla Skavstaområdet på ett innovativt, tillväxtfrämjande och hållbart sätt för att skapa mervärden för regionen och samtidigt ...

Välbesökt Mälardalssoffa i Almedalen

6 juli 2018
Framtidens besöksnäring i Stockholm-Mälardalsområdet var temat för Mälardalsrådet första Almedalssoffa. Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland öppnade det välbesökta evenemanget.  Joakim Lindholm berättade om bland annat om de effekter en tågstation på Ostlänken bedöms få. Flera företagare ...
Elisabeth Sjögren talar på scen och visar bild av Stockholm

Stockholm Business Alliance talar för Stockholm Skavsta

6 juli 2018
Stockholm Business Alliance arbetar aktivt för att utveckla Arlanda. Samtidigt ser man att företagen i tillväxtstråket i nordsydlig riktning skulle vinna på att Stockholm Skavsta flygplats utvecklas som Arlandas backup. Det sa Elisabeth Sjögren när hon talade för ett ...

Heldagsevenemang om framtidens Skavsta

29 juni 2018
Den 8 november konkretiserar vi planerna för Skavstaområdet. Vi lockar med intressanta föreläsare och aktiva workshops för alla som vill delta i arbetet eller enbart hålla sig à jour om vad som kommer att hända. Var ...
Bild på bikupor av glas med växte roch djur i olika klimatzoner

Upplevelsepark i Skavstaområdet

25 juni 2018
Tidningen Sörmlands Nyheter berättar idag om planerna på att etablera en upplevelsepark på Skavstaområdet. I upplevelseparken tas besökarna med på en resa genom planetens historia inklusive en dinosauriepark. Ambitionen är att ge besökarna en förståelse för varför dinosaurierna ...

Lansering av utvecklingsplaner i Almedalen

21 juni 2018
Vi skapar ett modernt flygplatsområde vid Skavsta en plats för tillväxt och innovation - vill du vara med? Vi utmanar bilden av ett flygplatsområde. Hur skapar vi stadsutveckling vid en flygplats? Går det att ...

Stationsläge på bibanan

Vi kommenterar
8 juni 2018
Igår lämnade regeringen beslut om tillåtligheten för Ostlänken och korridoralternativ vid Stockholm Skavsta flygplats. Regeringen beslutade att gå på Trafikverkets förslag om bibana Skavsta där stationen vid Stockholm Skavsta flygplats läggs på bibanan ...

Nära till internationella och nationella marknader

1 juni 2018
Nyköpings kommun har analyserat området runt Stockholm Skavsta flygplats för att se hur möjligheterna i området kan tas tillvara. Detta presenteras i Utvecklingsprogram Skavsta. I direkt anslutning till Skavsta resecentrum, nära internationella och nationella ...