Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aktuellt

Bild på bikupor av glas med växte roch djur i olika klimatzoner

Upplevelsepark i Skavstaområdet

25 juni 2018
Tidningen Sörmlands Nyheter berättar idag om planerna på att etablera en upplevelsepark på Skavstaområdet. I upplevelseparken tas besökarna med på en resa genom planetens historia inklusive en dinosauriepark. Ambitionen är att ge besökarna en förståelse för varför dinosaurierna ...

Lansering av utvecklingsplaner i Almedalen

21 juni 2018
Vi skapar ett modernt flygplatsområde vid Skavsta en plats för tillväxt och innovation - vill du vara med? Vi utmanar bilden av ett flygplatsområde. Hur skapar vi stadsutveckling vid en flygplats? Går det att ...

Stationsläge på bibanan

Vi kommenterar
8 juni 2018
Igår lämnade regeringen beslut om tillåtligheten för Ostlänken och korridoralternativ vid Stockholm Skavsta flygplats. Regeringen beslutade att gå på Trafikverkets förslag om bibana Skavsta där stationen vid Stockholm Skavsta flygplats läggs på bibanan ...

Nära till internationella och nationella marknader

1 juni 2018
Nyköpings kommun har analyserat området runt Stockholm Skavsta flygplats för att se hur möjligheterna i området kan tas tillvara. Detta presenteras i Utvecklingsprogram Skavsta. I direkt anslutning till Skavsta resecentrum, nära internationella och nationella ...
Gör Stockholm Skavsta till backup för Arlanda!

Starkt stöd för Stockholm Skavsta som backup till Arlanda

16 maj 2018
"Gör Stockholm Skavsta flygplats till backup för Arlanda" skriver 16 kommunala och regionala styrelseordföranden från Linköping i söder till Huddinge i norr i en annons i Dagens industri idag tillsammans med Peter Steinmetz, VD ...

En Bättre sits Storregional systemanalys 2020

15 maj 2018
Arbetet med att ta fram en storregional systemanalys för 2020 för Mälardalsregionen har inletts. Den 3 maj möttes 50 ledande politiker från de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete för att diskutera ...

Vi välkomnar utveckling av hållbara biobränslen

Vi kommenterar
15 maj 2018
Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att främja utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare med uppdrag att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas.Angående luftrummet ...

Vinci Airports köper Airports WorldWide

26 april 2018
Flygplatsgruppen där Stockholm Skavsta Flygplats ingår får nya ägare. VINCI Airports har kommit överens med OMERS Infrastructure om att köpa Airports WorldWide där Stockholm Skavsta flygplats ingår. VINCI Airports är en global utvecklare ...

Se Trafikverkets film om Ostlänken

24 april 2018
https://www.youtube.com/watch?v=rLiAU9VCepg

Bygg Ostlänken nu!

Vi kommenterar
19 april 2018
Regeringen har bjudit in till Vänsterpartiet och allianspartierna till samtal om höghastighetsbanan i förhoppning om att finna en bred parlamentarisk överenskommelse. Ostlänken är den del av Sveriges tänkta nät av höghastighetsbanor som byggs först. Den ...