Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aktuellt

Fältprovtagningar för Ostlänken på flygplatsområdet


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
9 november 2016
För att komma fram till den bästa spårlinjen för Ostlänken utreds var det är bäst att bygga spår utifrån landskapets förutsättningar. Omfattande förarbeten krävs. Allt från geotekniska fältundersökningar där man undersöker landskapet, markförhållanden, bergsorter, jordkvalitet, ...

14 procent fler flygresenärer förklaras med högre beläggning och fler avgångar


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
4 november 2016
Allt fler resenärer väljer att resa till och från Skavsta flygplats utanför Nyköping. Det senaste året har det skett en ökning på antalet flygningar med 14 procent.Ola Nilsson, VD för Sörmlands turismutveckling AB ...

Systemanalysen "En bättre sits" överlämnad till Trafikverket


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
1 november 2016
Systemanalysen ”En bättre sits”  är en gemensam plan för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland. Analysen innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt ...

Avtal klart om räddningstjänst på Stockholm Skavsta flygplats


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
28 oktober 2016
Ett nytt avtal om räddningstjänst är klart mellan Stockholm Skavsta flygplats och Nyköpings kommun. Avtalet innebär att chefen för Sörmlandskustens räddningstjänst även blir flygplatsräddningschef på Skavsta. Skavsta behåller dock allt ansvar för bland ...

Positiva reaktioner på regeringens infrastrukturproposition

Debatt
12 oktober 2016
Byggnationen av Ostlänken inleds nästa år. Detta står klart efter att regeringen i förra veckan presenterade infrastrukturpropositionen. - Det är vi naturligtvis oerhört glada och tacksamma för. Ostlänken är en tidigare beslutad investering där regeringens linje ligger fast och ...

2 miljoner resenärer


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
23 september 2016
Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till och från flygplatsen. Det gör den till Sveriges  tredje största flygplats sett till antalet resenärer i utrikestrafik. Med den nya destinationen Sofia, Bulgariens huvudstad som öppnade ...

Station för Ostlänken på flygplatsen


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
22 september 2016
Majoriteten av flygplatsens resenärer väljer idag kollektivtrafik för att resa till och från flygplatsen. Detta val kommer att underlättas ytterligare med kommande spåranslutning. Med en järnvägsstation vid Stockholm Skavsta flygplats förbättras tillgängligheten till ...

Möjligt att landa i alla väder


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
22 september 2016
Med stöd från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa kommer flygplatsens landningssystem att uppgraderas till en nivå där flygplan kan landa på Stockholm Skavsta i alla typer av dåligt väder. Idag är Arlanda den ...