Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aktuellt

Nordisk stil när flygplatsens restaurang byggs om


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
29 december 2016
Den nordiska livsstilens enkelhet blir ett koncept som HMSHost International lanserar på Stockholm Skavsta flygplats. En ombyggnad av restaurangytorna har inletts som innebär att restaurangen expanderar och koncentrerar sin verksamhet till avresehallen. Menyn präglas av lokalproducerade och ...

ESIC - regional kraftsamling för att förverkliga Ostlänken


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
14 december 2016
Riksdagen antog igår regeringens infrastrukturpropositionen. Det lär innebära att klustret East Sweden Infra Cluster , ESIC, växer. Redan idag ingår drygt 300 företag i det professionaliserade nätverket som syftar till att Ostlänken genomförs i tid, enligt ...

Det finns risker med EU-kommissionens förslag till gruppundantag inför investeringar i flygplatser och hamnar

Vi kommenterar
8 december 2016
Nu har vi bättre kunskap om hur EU-kommissionen värderar inkomna investeringsplaner och hur de bedömer konkurrenssituationen mellan mindre flygplatser. Men, så som förslaget är formulerat riskerar Stockholm Skavsta flygplats att komma i kläm, det säger Peter Steinmetz, VD för Stockholm Skavsta ...

En nationell flygskatt kan påverka relationen till Ryanair

Vi kommenterar
5 december 2016
Förslaget om en nationell flygskatt kommer att föranleda många och viktiga diskussioner.  Betydelsefulla målsättningar och intressen kan komma att ställas mot varandra; klimatmål, tillväxtmål, sysselsättningsmål, regionala mål, nationella mål... Peter Steinmetz, vd för flygplatsen kommenterade i Sörmlands Nyheter i ...

Fältprovtagningar för Ostlänken på flygplatsområdet


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
9 november 2016
För att komma fram till den bästa spårlinjen för Ostlänken utreds var det är bäst att bygga spår utifrån landskapets förutsättningar. Omfattande förarbeten krävs. Allt från geotekniska fältundersökningar där man undersöker landskapet, markförhållanden, bergsorter, jordkvalitet, ...

14 procent fler flygresenärer förklaras med högre beläggning och fler avgångar


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
4 november 2016
Allt fler resenärer väljer att resa till och från Skavsta flygplats utanför Nyköping. Det senaste året har det skett en ökning på antalet flygningar med 14 procent.Ola Nilsson, VD för Sörmlands turismutveckling AB ...

Systemanalysen "En bättre sits" överlämnad till Trafikverket


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
1 november 2016
Systemanalysen ”En bättre sits”  är en gemensam plan för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland. Analysen innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt ...

Avtal klart om räddningstjänst på Stockholm Skavsta flygplats


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
28 oktober 2016
Ett nytt avtal om räddningstjänst är klart mellan Stockholm Skavsta flygplats och Nyköpings kommun. Avtalet innebär att chefen för Sörmlandskustens räddningstjänst även blir flygplatsräddningschef på Skavsta. Skavsta behåller dock allt ansvar för bland ...

Positiva reaktioner på regeringens infrastrukturproposition

Debatt
12 oktober 2016
Byggnationen av Ostlänken inleds nästa år. Detta står klart efter att regeringen i förra veckan presenterade infrastrukturpropositionen. - Det är vi naturligtvis oerhört glada och tacksamma för. Ostlänken är en tidigare beslutad investering där regeringens linje ligger fast och ...

2 miljoner resenärer


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
23 september 2016
Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till och från flygplatsen. Det gör den till Sveriges  tredje största flygplats sett till antalet resenärer i utrikestrafik. Med den nya destinationen Sofia, Bulgariens huvudstad som öppnade ...