Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aktuellt

Sveriges 2:a storflygplats med spårtrafik med Ostlänken


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
8 december 2017
Dialogen om placering av stationsläge på Ostlänkens huvudspår eller bispår fortsätter. Oavsett vilket innebär Ostlänken att Stockholm Skavsta blir Sveriges andra storflygplats som blir tillgänglig med järnväg. Trafikverkets förslag om stationsläge på bispår är nu ...

Stockholmsregionens potential utvecklas genom balans mellan nord och syd

Debatt
6 december 2017
Riksdag och regering står just nu inför en historisk möjlighet att via Trafikverket genomföra järnvägsprojektet Ostlänken utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet där balansen mellan södra och norra delarna av Stockholm/Mälardalsregionen vägs in, där ...

Avtal med Sverigeförhandlingen om Ostlänken signerat


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
27 november 2017
Samtliga Ostlänkskommuner, Region Östergötland och Landstinget Sörmland har nu signerat avtalet med Sverigeförhandlingen om medfinansiering av Ostlänken.  Nu är avtalet om medfinansiering motsvarande en halv miljard för bygget av Ostlänken undertecknat av Ostlänken kommuneran, Region ...

Bygget av Kardonbanan inlett


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
27 november 2017
Bygget av godsjärnvägen Kardonbanan i Norrköping har inletts. Det är den spanska entreprenören Rover Alcisa som fått kontrakt på mark och anläggningsentreprenaden. Kardonbanan är en förberedande etapp inför Ostlänken och infrastrukturminister Tomas Eneroth och Lena ...

Trots motståndet står Trafikverket fast vid förslag på stationsläge

Vi kommenterar
27 oktober 2017
Trots motståndet mot Trafikverkets idé om stationsläge på bibana håller verket fast vid sitt förslag. Inför att generaldirektör Lena Erixon i januari 2018 fattar ett beslut om placering av stationen, görs nu ännu en remissomgång. Om oenigheten ...

Stabil passagerarfördelning mellan flygbolagen


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
6 oktober 2017
Antalet passagerare ökar över åren men fördelningen mellan flygbolagen håller i sig visar aktuell statistik från SABRE, ett verktyg som används inom branschen världen över och som har en felmarginal under 1 procent. Uppgifterna ...

Ökad militär närvaro med Aurora


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
5 september 2017
Aurora 17 kommer att innebära ökad militär närvaro på Stockholm Skavsta flygplats.  Försvarsmakten informerar på sin webbplats om "ökad verksamhet med Saab SFO målflyg (både turbopropp och jet) från tisdag den 19 september ...

Prognoser visar 3,8 miljoner flygresenärer 2030


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
13 juli 2017
3,8 miljoner flygresenärer 2030 och 5,7 miljoner 2040 på Stockholm Skavsta flygplats prognosticerar Sweco som huvudscenario i rapporten "Transportnoden Skavsta, resandeprognos och färdmedelsfördelning, år 2030 och 2040", Sweco 2017. Rapporten har tagits fram på uppdrag ...

30 000-40 000 personer passerar dagligen år 2040


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
11 juli 2017
Swecos bedömer att 30 000 -40 000 personer dagligen kommer att röra sig i Skavstaområdet år 2040, varav 5000 åker tåg.  Arbetet med att planera för en trafiknod på Skavstaområdet pågår och för att få rätt ...

Norrköping och Linköping kritiska till Trafikverkets förslag om station på bibana


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sthlmskavsta_wordpress/wp-content/themes/skavstakampanj/archive-aktuellt.php on line 29
28 juni 2017
Kommunerna Norrköping och Linköping delar Nyköpings kommuns kritik mot att göra nya utredningar och förespråkar att stationen vid Skavsta flygplats ska ligga på huvudbanan. Det är beskedet i ett pressmeddelande från Lars Stjernkvist, kommunstyrelsen ...