Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Station för Ostlänken på flygplatsen

22 september 2016

Majoriteten av flygplatsens resenärer väljer idag kollektivtrafik för att resa till och från flygplatsen. Detta val kommer att underlättas ytterligare med kommande spåranslutning. Med en järnvägsstation vid Stockholm Skavsta flygplats förbättras tillgängligheten till flygplatsen avsevärt för hela Mälardalen inklusive Östergötland. När Ostlänken står färdig 2028 är restiden från Stockholms central 38 min, från Norrköping 20 min och Linköping 35 min.

Den planerade sträckningen av Ostlänken skär över flygplatsens nuvarande långtidsparkering och Trafikverkets har i uppdrag att planera för en järnvägsstation vid flygplatsen.  Samtidigt pågår förhandlingar mellan flygplatsens ägare och Sverigeförhandlingen om förutsättningarna för en station. Hur en station på Ostlänken ska integreras på flygplatsen kommer att analyseras under 2018/19.