Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Ostlänken och höghastighetsjärnvägen

Vi kommenterar
11 juli 2019

Ostlänken är en regional tågsträcka, påminde Lena Erixon, GD för Trafikverket, om under en tågdebatt i Almedalen. Ett faktum som tål att understrykas när investeringar i det svenska tågbanesystemet diskuteras.

Ostlänken har kommit att betraktas som första sträckan av ett höghastighetssystem mellan landets tre största städer

Lena Erixons kommentar föranleddes av synpunkter om att Ostlänken inte har något värde för tågoperatörer så länge inte ändstationerna Stockholm-Göteborg är sammankopplade.  Trafikverket borde därför slutföra järnvägsprojekt innan de påbörjar ett nytt så att systemeffekter kan uppnås. För oss som bor och arbetar längs Ostlänken har den ett stort värde i sig själv. Problemet är att det dröjer innan den tas i drift.

Höghastighetssystemet diskuterades för övrigt i flera seminarier och infrastrukturminister Tomas Eneroth håller fast vid ambitionen att ha ett HH-system klart till 2040. Det är möjligt med en separat projektorganisation och finansiering vid sidan av nationella transportplanen, enligt ministern.

Lena Erixon menade att Sverige bygger lika fort som andra länder, men att planerings- och tillåtlighet tar längre tid. Hon uttryckte speciellt oro över länsöverskridande gränsprocesser.

Frågan är om Ostlänken kan få lite skjuts i genomförandefasen om det skapas politisk enighet om ett HH-system. Det vore i så fall mycket välkommet!

Järnväg i lera av Lottie Erlin Badawi