Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Ostlänken: Mer medel till länsstyrelserna välkommet besked

24 januari 2022

Regeringen har meddelat att vissa länsstyrelser kan få ökad ersättning för att klara miljöprövningar och arkeologiska utgrävningar kopplade till Ostlänken och andra större infrastruktursatsningar.

Ostlänken byggs genom trakter som kräver stora arkeologiska utgrävningar. Därtill är tre länsstyrelser berörda av utredningar och miljötillstånd. Länsstyrelserna har tidigare uppvaktat regeringen och påtalat kapacitetsbrister vilket riskerar att försena bygget. Regeringen öppnar nu för att vissa länsstyrelser kan få ökade resurser. Det är Trafikverket som ska peka ut vilka projekt de anser är så omfattande att extra resurser till länsstyrelsen behövs. Det är sedan regeringen som i sitt beslut om nationell plan tar ställning till vilka projekt som kan ges ersättning.

Läs om några arkeologiska fynd hittills längs Ostlänkens sträckning 

Läs mer på regeringens webbplats