Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Ostlänken byggs norrifrån

22 januari 2020

Trafikverket kom i tisdags med det glädjande besked om Ostlänkens byggprocess. Eftersom planeringsarbetet kommit längre i de norra delarna av Ostlänken kommer bygget att starta där och genomföras i etapper. Trafikverket öppnar också för att börja trafikera länken allteftersom etapperna blir klara.

Trafikverkets utredning av kostnaderna för Ostlänken mellan Järna och Linköping klar, meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande. Utredningen visar att vissa partier av den planerade järnvägen sticker ut kostnadsmässigt, samtidigt som stora delar håller budget. Därför är planen att påbörja bygget norrifrån.

– Utifrån detta beslutsunderlag kan vi dra vissa slutsatser för det kommande arbetet. Vi planerar att bygga etappvis och börja med den norra delen av Ostlänken, mellan Järna och Norrköping. Det är där vi kommit längst och det gör att vi kan ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

– Vi har fullt fokus på projekt Ostlänken och ett mycket bra samarbete med Trafikverket, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Vi har kommit långt i arbetet med både järnvägssträckningen och stationslägena i centrala Nyköping och vid Stockholm Skavsta flygplats. Under hösten startar till exempel förberedande markarbeten på platsen för Nyköpings resecentrum med planerad byggstart år 2022.

I kostnadsutredningen är det framförallt andra lösningar för hantering av överskottsmassor som kan minska kostnaderna i den nuvarande järnvägssträckningen med en miljard kronor. Trafikverket och kommunerna utmed sträckan fortsätter att samverka för att skapa en snabb och kostnadseffektiv framdrift för att få Ostlänken som helhet på plats så snart som möjligt.

Läs mer på Trafikverkets webbplats