Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Saga Rail AB är ett illustrerande exempel

Vi kommenterar
19 januari 2018

Ett nytt svenskt tågbolag Saga Rail AB kommer att börja trafikera sträckan Linköping-Stockholm via Nyköping i vår. Rosa tåg kommer att ge bättre tillgänglighet under veckosluten. Saga Rail erbjuder en nischad service baserat på ett behov i regionen. I diskussionen om Ostlänken hävdas av vissa att det inte finns intresse bland tågoperatörerna att stanna i vår region. Nu kommer det förstås inte vara aktuellt att trafikera på Ostlänken med Saga Rails fordon, men Saga Rail AB kan tjäna som ett exempel för att illustera att det kan bli missvisande beslutsunderlag med alltför begränsad faktainhämtning. Det finns många tågoperatörer varav några är kända och opererar i Sverige nu medan andra är nya aktörer. Så vår regions utveckling och i synnerhet flygplatsens utveckling, där beräkningar visar att det – lågt räknat – kommer finnas minst 1,5 miljoner tågresenärer årligen,  kommer säkerligen intressera tågoperatörer. Utifrån ett större systemperspektiv kan dessa resenärer bidra till att trafikeringen blir lönsam.