Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Nytt regelsystem baserat på nyttan föreslås i motion

13 oktober 2020

För att säkra flygplatsers fortlevnad genom denna kris men även rusta för eventuella kommande kriser bör ett regelverk tas fram för stöd till regionala/internationella flygplatser. Det föreslår Ann-Sofie Lifvenhage (m) och Lotta Finstorp (m) i en motion till riksdagen. Ett ansökningsförfarande öppet för, förslagsvis Sveriges 10 största flygplatser, kan säkra viktiga samhällsfunktioner på ett ägarneutralt vis baserat nyttokriterier.

I motionen lyfts olika funktioner som Stockholm Skavsta flygplats har fram. ”Stockholm-Skavsta har en viktig funktion som södra port till Stockholmsregionen och en betydande tillväxtmotor i det regionala näringslivet i Stockholm-Mälardalen”.

De moderata Sörmlandspolitikerna konstaterar att ”När krisen kom vände det upp och ner på hela flygnäringen. Arbetstillfällen drogs undan och branschen lider kraftigt av konsekvenserna av ett minskat resande. Något som hotar helhetsbilden av våra regionala/internationella flygplatser. För att säkra dessas fortlevnad genom denna kris men även rusta för eventuella kommande kriser bör ett regelverk tas fram för stöd till regionala/internationella flygplatser. Exempelvis skulle landets tio största flygplatser kunna söka det stöd som nu enbart kommit den statliga flygplatsoperatören till del. Med ett förändrat ansökningsförfarande utifrån kriterier som styrs av nyttan med en regional/internationell flygplats för dess lokalisering, utbud, trygghet utifrån regionala uppdrag och flygplatsberedskap säkrar vi fler flygplatser och når därmed betydande mängden svenska medborgare istället för koncentrerat till enbart vissa.”  

Läs motionen här