Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Ett steg närmare byggstart för Nyköpings resecentrum

12 mars 2020

I veckan antog Nyköpings kommunfullmäktige detaljplanen för Nyköpings Resecentrum för Ostlänken. Därmed är processen ett sten närmare att de förberedande markarbeten påbörjas.

Under 2020 har det fattats flera beslut som tar oss närmare Ostlänken. Trafikverket har beslutat att järnvägen börjar byggas norrifrån och öppnat för att trafikeringen tillåts etappvis. I veckan antog Nyköpings kommunfullmäktige detaljplanen för Nyköpings resecentrum vilket beräknas vara färdigbyggt till 2025/2026. Tidigare i mars antog Nyköpings kommun och Trafikverket ett andra medfinansieringsavtal och ett genomförandeavtal för Nyköpings resecentrum.

Parallellt har Nyköpings kommun initierat arbetet med en strukturplan för Skavstaområdet vilket är nödvändigt för att komma vidare i planeringen av resecentrum på flygplatsområdet. Samråd för järnvägsplanerna genom Södertälje och Trosa avslutades i november och under våren kommer sammanställningar.

Dessa beslut och processteg gör den hett efterlängtade Ostlänken mer konkret, vilket behövs för att blidka lokal och regional allmänhet. Att den norra delen av Ostlänken kan bli en del av vardagen för sörmlänningar och flygresenärer långt tidigare än 2035 är vitalt för utvecklingen och tillväxten i södra Stockholmsregionen.

Läs mer på kommunens webbplats

Läs mer på Trafikverkets webbplats