Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Nationell plan 2022-2033

Vi kommenterar
14 mars 2022

Region Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats är samtliga utpekade remissinstanser till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Vikten av snabb utbyggnad av Ostlänken och Stockholm Skavstas betydelse som nationell nod i Stockholmsregionen lyfts i både regionens och kommunens svar till regeringen.

På regeringens webbplats finns hittills inkomna remissvar att läsa i sin helhet.

Läs Nyköpings kommuns Ytrrande (regeringen.se)

Läs Region Sörmlands yttrande region-sormland.pdf (regeringen.se)

Stockholm Skavsta flygplats har ännu inte skickat in sitt svar.