Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Motion i riksdagen stöttar Trafikverkets förslag att göra Stockholm Skavsta till beredskapsflygplats

1 oktober 2020

En motion i riksdagen inlämnad av Fredrik Olovsson (s), Caroline Helmersson Olsson (s) och Hans Ekström (s) tar ställning för att Stockholm Skavsta flygplats görs till beredskapsflygplats enligt Trafikverkets förslag. Enligt motionen fungerar SSF redan som beredskapsflygplats idag, även om den inte har den beteckningen.

De tre socialdemokraterna på Sörmlandsbänken ”delar regeringens syn på att det är centralt att samhällsviktiga funktioner såsom flyg för räddningstjänst eller ambulans- och sjuktransporter fungerar när de behövs och att beredskapsflygplatser är en viktig förutsättning för det”. De skriver vidare att ”det är viktigt att Sverige har ett långsiktigt väl fungerande och effektivt system av beredskapsflygplatser för att möta framtidens utmaningar och behov. Därför bör dagens system förändras, effektiviseras och byggas ut. Trafikverkets rapport sammanfattar det väl.” I Trafikverkets förslag utökas antalet beredskapsflygplatser med bland annat Stockholm Skavsta flygplats och ersättningsmodellerna arbetas om.

De tre riksdagsledamöterna yrkar på att ”riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att Sverige har ett långsiktigt väl fungerande och effektivt system av beredskapsflygplatser och tillkännager detta för regeringen.”

Läs motionen i sin helhet här.