Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Möte med regionala företrädare

19 augusti 2020

I början av augusti träffades landshövding Beatrice Ask, Mattias Claesson, regionråd Region Sörmland och Emmanuel Menanteau, regional direktör inom VINCI Airports. Under mötet gav Emmanuel Menanteu en aktuell bild av flygbranschen globalt och hur sektorn brottas med de snabba förändringar som inträffar med anledning av sjuktalen i olika länder. Den anmälan av regeringen som Stockholm Skavsta flygplats lämnat in till EU-kommissionen var ett annat samtalsämne.

Regeringen har aviserat stöd för uteblivna intäkter på grund av Covid-19 till Swedavia, SAS, Luftfartsverket och vissa regionala flygplatser. Om den föreslagna utformningen av stöden och mottagare inte ändras är riskerna överhängande att konkurrensen mellan flygplatser, trafikledningsföretag och företag som sköter bagage- och markservice för flygbolag snedvrids. Många länder har beviljat statsstöd till flygbolag men Sverige är hittills ensamt om att vilja ge statsstöd till flygplatser. Vissa flygplatser.

EU-kommissionen har ännu inte meddelat om Sverige tillåts ge statsstöd till Swedavia, LFV och vissa regionala flygplatser. Härom dagen kom dock besked att EU godkänner COVID-stöd till SAS.

Säkert resande mellan är ett huvudbry för såväl världens regeringar som branschföreträdare och det kan vara snabba kast, vittnade Emmanuel Menanteau om. När ett land inför krav på testning eller karantän med kort varsel medför det förutom osäkerhet för resenär och bransch också behov som tidigare inte åvilat flygbolag eller flygplatser.  Hur ska detta lösas på kort och lång sikt? Vad kan branschen enas om globalt och hur ställer sig världens regeringar till förslag?