Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Medvetet miljöarbete inom VINCI Airports

19 december 2018

Inom VINCI Airports pågår ett medvetet miljöarbete. Samtliga flygplatser inom koncernen deltar i det program för att minska flygplatsers koldioxidutsläpp, Airport Carbon Accreditation, ACA, som utvecklats av Airports Councils International.

Lyon-Saint Exupéryflygplatsen i Frankrike har kommit längst av de 44 flygplatserna hittills och erhållit certifikat på ACA 3+ nivå. Det är den högsta nivån och ett kvitto på flygplatsen är koldioxidneutral. De japanska flygplatserna Kansai och Osaka har nått nivå 3.

Deltagande i ACA-arbetet är ett delmål inom bolagets femåriga ”AirPACT”-strategi som genomförs på alla flygplatser sedan 2015. Strategin pekar ut tydliga mål inom miljöskydd och hållbarhet som ska uppnås till 2020. Ett konkret exempel är att solpaneler installeras på VINCI Airports sex flygplatser i Dominikanska Republiken. Solpanelerna täcker mellan 43 – 99.8 procent av flygplatsernas dagliga elbehov.

Läs mer om VINCI Airports hållbarhetsarbete
Läs mer om ACA, Airports Councils International och ICAO:s klimatarbete