Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Luftrummet öppet och viss trafik fortgår

26 mars 2020

På Stockholm Skavsta Flygplats fortsätter verksamheten, trots att flygkapaciteten är starkt reducerad. Den
nationella Kustbevakningen måste ges möjlighet att utföra sina uppdrag. Detsamma gäller Saab Aerotech’s målflyg och viss Skolflygsverksamhet mm. Det pågår även viss reguljärtrafik med Wizz Air.

På Stockholm Skavsta Flygplats fortsätter verksamheten, trots att flygkapaciteten är starkt reducerad. Förändringar i flygtrafikprogrammet görs löpande och vissa delar av verksamheten kommer att påverkas beroende av den låga aktivitetsnivån för närvarande. Trots detta pågår en kontinuerlig flygaktivitet då Kustbevakningen måste ges möjlighet att utföra sina uppdrag. Detsamma gäller Saab Aerotech’s målflyg och viss Skolflygsverksamhet mm. I dagsläget pågår även viss reguljärtrafik med Wizz Air till Budapest och Bukarest.

De 120 anställda på Stockholm Skavsta Flygplats AB har korttidspermitterats och har
40% arbetstid. Det är svårt att uttala sig om hur länge permitteringen kommer
att vara aktuell, men flygplatsen kan med kort varsel bemanna och vara fullt operativ inom några dagar.