Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Lotta Finstorp begärde svar av näringsminister Ibrahim Baylan i riksdagen

Debatt
29 september 2020

Riksdagsledamot Lotta finstorp (M) lyfte under frågestunden 24 september regeringens behandling av Stockholm Skavsta i en fråga till näringsminister Ibrahim Baylan. Vi blev dessvärre inte mycket visare av ministerns svar.

På torsdagar klockan 14 är det frågestund med regeringen. Då kommer fyra ministrar till riksdagen för att svara på frågor från ledamöterna. Ministrarna får inte veta frågorna i förväg. Frågor och svar ska vara korta och i princip inte överstiga en minut vardera.

Lotta Finstorp (M) passade i torsdags 24 september på att fråga om varför regeringens stöd – föranlett av pandemin – är utformat så att det snedvrider konkurrensen på marknaden genom att inte omfatta alla drabbade parter. Hör fråga och svar här (1.09.52) eller läs dem nedan:

Fru talman! Jag vill ställa min fråga till näringsminister Baylan.
Som sörmlänning är jag bekymrad över de ekonomiska problem som vår flygplats, Stockholm Skavsta Flygplats, brottas med. Den är väldigt viktig för vår arbetsmarknad, eftersom den ger ett stort antal arbetstillfällen på själva flygplatsen men också inom andra näringar i regionen. Skavsta är dessutom Sveriges tredje största flygplats.
I juni 2020 presenterade den svenska regeringen flera statsstöd till flygsektorn, bland annat till Swedavia, 3 miljarder. Skavsta har drabbats minst lika mycket som Swedavias flygplatser av coronapandemin. Trots den mycket allvarliga situationen för Skavsta har flygplatsen inte erhållit något stöd. Företrädarna har inte ens fått träffa ministern.
Varför har Stockholm Skavsta Flygplats inte fått ta del av det statliga stöd som alla andra jämförbara flygplatser har fått ta del av?

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Anf. 113 Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Fru talman! Vi har sedan pandemin började infört ett stort antal stödåtgärder för näringslivet generellt. Det inbegriper alla delar av näringslivet. Därutöver är staten delägare eller helägare till ett stort antal bolag, inklusive Swedavia, som ju sköter det statliga flygplatsnätet. Som ägare har vi naturligtvis behövt gå in och göra insatser. Förslaget har legat här i riksdagen. Det är 5 miljarder till SAS, eftersom de är centrala för flyginfrastrukturen i det här landet.
Vi äger Swedavia, som äger både Arlanda och andra statliga flygplatser. Vi har ett ansvar som ägare att se till att de kan bedriva verksamheten. Som Lotta Finstorp vet ligger flygverksamheten på mellan -80 och -95 procent – det har varierat under våren och framåt. I grunden handlar det naturligtvis om att vi tar ett ansvar som ägare för det som är statens bolag.