Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Länsråd Ann Holmlid/Foto Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland vill utveckla SSF som andraflygplats

Vi kommenterar
27 december 2021

I sitt remissvar till regeringen om Bromma flygplats - underlag för
avveckling av drift och verksamhet lyfter Länsstyrelsen i Östergötland Stockholm Skavsta flygplats som andraflygplats i Stockholmsregionen. Vi välkomnar att budskapet förs fram av fler aktörer.

I yttrandet står ”Länsstyrelsen uppmuntrar fortsatta initiativ för att utveckla Skavsta flygplats som en andra flygplats i Stockholmsområdet, som komplement och avlastning för Arlanda. Vi vill framhålla att den kommande utbyggnaden av Ostlänken ger Skavsta en mycket god tillgänglighet för resande från både Östergötland och Stockholm vilket är gynnsamt i både ett nationellt och regionalt utvecklingsperspektiv.” Remissvaret är beslutat av länsråd Ann Holmlid.

Läs yttrandet i sin helhet.