Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Länsstyrelsen anger 10 skäl mot station på kort bibana

22 december 2017

Länsstyrelsen i Södermanlands län går emot Trafikverkets förslag om kort bibana. Station Skavsta ska ligga på huvudspåret och den långa bibanan är att föredra. Det framgår av deras yttrande till TRV över Granskning av kompletterande lokaliseringsutredning bibana Nyköping – Skavsta flygplats.

Länsstyrelsen anger 10 skäl för sitt ställningstagande bland annat följande:

  • Alternativet Lång bibana medför kortast restid från Nyköping och söderut samt från Skavsta flygplats till Stockholm.
  • De snabbaste bytena mellan tåg och flyg sker om station Skavsta ligger på huvudbanan.
  • Lång bibanan är att föredra ut kulturmiljösynpunkt
  • Alternativ UA1 medför ett större intrång i kommunens utvecklingsområde vid Skavsta
  • Lång bibana påverkar troligen förorenade områden vid Skavsta i mindre utsträckning.
  • Lång bibanan är att föredra ut samlad störningssynpunkt från buller,  för att minska barriäreffekter och för att minimera risken för personskador.

Läs yttrandet i sin helhet Granskningsyttrande över kompletterande lokaliseringsutredning (7469455)