Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Lagrådsremiss om flygskatt

Vi kommenterar
8 juni 2017

Regeringen skickade idag över en lagrådsremiss om punktskatt på flygresor. Regeringen avser att inkludera ett förslag om flygskatt i höstens budgetproposition i förhoppningen att oppositionen kommer hålla fast vid principen att ta ställning till propositionen som helhet. Trots att många remissinstanser påpekat behovet av en period av förberedelser, avser regeringen att skatten införs redan den 1 april 2018.

Med lagrådsremissen följer en sammanställning av inkomna synpunkter på utredningens förslag. Vi noterar att Regionförbundet Sörmlands påpekande om…”att det behövs en noggrannare konsekvensanalys om skattens fördelningseffekter och vad den innebär för olika regioner, hushållstyper och företagstyper innan en skatt kan införas” har tagits upp i samanställningen. Texten fortsätter… ”Utredningen bedömer att det saknas statistiskt underlag för att kunna göra en mer precis analys av vilka effekter den föreslagna skatten kan förväntas få för Sveriges regionala utveckling. Regeringen avser att följa utvecklingen noga.”  Så och vi!

Under kapitel 8.8 Effekter för flygplatser står …”Statliga och icke statliga flygplatser skiljer sig även i andra avseenden. Skavsta och Västerås är två exempel på icke statliga flygplatser som till största delen trafikeras av lågprisföretag. En skatt på flygresor kommer att ha större effekt på pris (i procentuella termer) på biljetter från lågprisföretag. Efterfrågan på dessa resor kommer sannolikt att minska mer än för resor från andra flygföretag. Eftersom några icke statliga flygplatser domineras av just lågprisföretag kan dessa påverkas mer än andra flygplatser av att en skatt på flygresor införs.”

Givet att Stockholm Skavsta flygplats pekas ut på detta sätt är det anmärkningsvärt att inga synpunkter från vare sig SSF AB, Nyköpings kommun eller Ryanair (som också skickade in kommentarer) finns återgivna och kommenterade från regeringens sida. Vi spekulerar i vad det beror på.