Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Klassa SSF som multiberedskapsflygplats

Vi kommenterar
24 mars 2022

Olika krisstöttande verksamheter på flygplatsen har i dagarna besökts av nationella beslutsfattare. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson besökte SAAB för att uppdatera sig om MSB:s fyra brandsläckningsplan och Centerns partiledare Annie Lööf besökte mottagningscentrum för ukrainska flyktingar. Dessa besök visar att flygplatsen möter breda beredskapsbehov och därför bör klassas som multiberedskapsflygplats och ersättas därefter.

Samtliga tre parter välkomnar att Trafikverkets förslag att antalet beredskapsflygplatser utökas och att Stockholm Skavsta bekräftas som en av dem. De tillstyrker också Trafikverkets förslag att bredda perspektivet och definitionen av vilka funktioner en beredskapsflygplats bör ha.

Stockholm Skavsta ger i sitt remissvar förslag på ett system med tre nivåer för att differentiera mellan flygplatsers åtagande och ersättning. Läs mer

Nyköpings kommun lyfter att behoven som Sveriges totalförsvar har i såväl freds-, kris- och krigssituationer behöver beaktas för att få ett samlat helhetsbehov. Vi förordar
att beredningar med alla berörda aktörer inklusive Kustbevakningen,
Försvaret, MSB med fler genomförs i denna process. Läs mer

Region Sörmland tillstyrker Trafikverkets
Regionen föreslår att försvarsbehovet förtydligas och ges utrymme med
utgångspunkt i funktionalitet för att få ett samlat helhetsperspektiv.
Här ser Region Sörmland att regionens roll som ansvarig aktör för regional
utveckling, däribland viss infrastruktur, bör ses i denna helhet. Läs mer

Läs artikel om Justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons besök på Stockholm Skavsta och på Hällbyanstalten på regeringens webbplats.