Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Helhetssyn krävs för klimatsmart resande

Vi kommenterar
23 mars 2018

Stockholm Skavsta är en tillgänglig resurs och en del av lösningen på både klimat och infrastrukturutmaningar, skriver flygplatsbolaget i ett inlägg till Arlandarådet.

”Sverige och Stockholmsregionens utveckling är helt beroende av att vi kan vara en tillgänglig del av Europa, och att framtidens nödvändiga resande ska kunna göras effektivt och med minsta möjliga klimatpåverkan. Flyget är en del av det internationella transportsystemet och därav extra viktig för Sverige på grund av vårt lands geografiska läge och storlek.

För att möjliggöra framtida klimatsmarta resor krävs en helhetssyn på Stockholmsregionens infrastruktur inkluderande flygplatskapaciteten. Stockholm Skavstas geografiska position söder om Storstockholm och närmare resterande Europa ger logistiska miljöfördelar, inte minst för ett snabbt expanderande Stockholm där tillgängligheten både för södra och norra Stockholmsregionen måste beaktas.

Risk för tillgänglighetsproblem

Arlanda flygplats står inför stora utmaningar när det gäller den egna kapaciteten både på marken och i luften. Ännu större är utmaningen att lösa tillgängligheten till Arlanda både för flygpassagerare och för de människor som bor och arbetar i området. Risken för överfulla vägar och överbelastade kollektiva färdmedel är överhängande och kan få oanade konsekvenser för Sveriges attraktivitet och internationella tillgänglighet.

Stockholm Skavsta är idag en flygplats med strax över 2 miljoner internationella årspassagerare och med ett tillstånd att växa till 6 miljoner. Stora delar av infrastrukturen är redan på plats och planeringen för tåganslutning och utbyggnad pågår. Framtidens resenär kommer också att kräva ett sömnlöst resande där alla delar ska vara så klimateffektiva som möjligt. Där kan ett utvecklat Skavsta vara en del av lösningen på Stockholms framtida flygplatskapacitet samt skapa positiva miljöfördelar, redundans och minskat behov av komplexa och dyra akuta investeringar i ett överbelastat Arlanda.

Att ta med Stockholm Skavsta i planeringen gagnar utvecklingen av Arlanda

Sammanfattningsvis bör slutsatsen dras att det är dags att ta med Skavsta i planeringen för Stockholmsregionens och Sveriges framtida utveckling. Det kommer att gagna både Arlandas utveckling och minska riskerna för ett ej fungerande transportsystem. Utred möjligheter att skapa ett flygplatssystem för Arlanda och Skavsta där övergripande kapacitetsplanering möjliggör högsta effektivitet och bäst utnyttjande av tillgänglig infrastruktur.”