Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Helhetssyn efterlyses

Vi kommenterar
6 november 2018

”En flytt av inrikesflyget från Bromma flygplats till Arlanda skulle innebära både stora miljökostnader och tusentals förlorade jobb.” säger trafikutredaren Göran Tegnér i ett inslag som sändes i Sveriges radios morgonsändningar idag 6 november.  Lyssna på reportaget i sin helhet. Vi brukar inte kommentera andra flygplatsers verksamhet och idag utgör inget undantag.

Men, med tanke på Göran Tegnérs argument finns det en poäng i att synliggöra Stockholm Skavstas potential.  Göran  Tegnér påtalar att det får klimateffekter om planen flyger längre för att landa på Arlanda och det har han rätt i, och det är då det blir intressant att se vilka alternativ som finns för flyget som helhet i Stockholmsregionen.

När gällande markavtal för Bromma flygplats löper ut kommer Ostlänken ha trafikerat sträckan Stockholm – Linköping i flera år. Det kommer att finnas en station på flygplatsen och halvtimmestrafik är aviserad. Ostlänken har 250 km som maxfart och beroende på hur många stopp som tåget gör mellan Stockholm Skavsta och Stockholm central kommer restiden att vara från 38 till 50 minuter. Den kortare tiden om tåget enbart stannar i Södertälje och Flemingsberg.

De relativa klimatfördelarna med Stockholm Skavsta är naturligtvis att flygplan söderifrån eller på väg söderut får kortare flygsträcka. På Stockholm Skavsta tillämpas dessutom så kallad grön inflygning dvs. att flygplanen slipper cirkulra i luften eller göra girar på grund av bullerproblem. Här flyger planen rakt in och landar direkt med kort intaxning till gaten. Planen startar i medvind vilket är bränslesnålare än gängse praxis som är att starta i motvind för att snabbare komma upp i höjd (och bullra mindre). Idag trafikeras Stockholm Skavsta av nya flygplan som är tystare och bränslesnålare än äldre plan. Till det kan kommer att planen har en beläggningsgrad på minst 85 procent sålda säten.

Med tillstånd för 6 miljoner passagerare finns det ledig kapacitet på Stockholm Skavsta som gör flygplatsen till ett komplement till Arlanda. Med en flygplats i norr och en i söder tillgängliga med kollektivtrafik finns goda förutsättningar för att möta de behov av internationell tillgänglighet som företagen i Stockholmsregionen och övriga Sverige har. Vi efterlyser därför en helhetssyn på tillgänglig infrastruktur för en mer nyanserad debatt.