Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Hållbar turism – högaktuell fråga

18 november 2019

Besöksnäringen växer snabbt och är idag en av Sveriges och Europas basnäringar. Det är en näring som sysselsätter många, har låga trösklar för lågutbildades inträde på arbetsmarknaden men som också har avigsidor som massturism, överutnyttjande av naturresurser, ökande koldioxidutsläpp mm. Hållbar turism är därför en högaktuell fråga både lokalt och globalt.

I fredags bjöd regeringen in till ett dialogforum med fokus på hållbarhet och arbetet med att ta fram regeringens första nationella strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Strategin ska presenteras under hösten. I slutet av november presenteras en sammanställning över aktuell forskning och kunskap på området turism och flyg sammanställd av Copenhagen Economics.

Gemensam nordisk marknadsföring för vissa marknader

De nordiska länderna enades i somras om en gemensam Nordisk turismplan för åren 2019-2023.  Bakgrunden är att turismnäringen växer starkt i Norden och får allt större betydelse för de nordiska ländernas ekonomier och sysselsättning. Den positiva utvecklingen innebär också utmaningar, inte minst för miljön. Färöarna håller exempelvis stängt vissa perioder för underhåll och återhämtning i naturen.

Förslag till hållbar Europeisk turismpolitik

Europaparlamentet kommitté för Transport och turism presenterade i förra veckan en rapport om turismen i Europa – nuläge, möjligheter och utmaningar. Rapporten innehåller rekommendationer för en EU-politik som stöttar hållbar utveckling inom sektorn. Kanske kommer vi att ser mer av åtgärder likt Barcelonas begränsning av kryssningsfartyg, ordningsregler för turister i Italien, planerad begräsning av turistbussar i Paris, och Amsterdams beslut om att sluta marknadsföra staden för turister.

Läs rapporten här

I början av november presenterades i EU-parlamentets kommitté också en rapport om överturism. Ta del av presentationen respektive rapporten.