Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Gör SSF till multiberedskapsflygplats

Vi kommenterar
14 mars 2022

Region Sörmland och Nyköpings kommun förordar i sina remissvar till regeringen att Stockholm Skavsta blir multiberedskapsflygplats utifrån sin funktionalitet, sina faciliteter och tillgänglighet. Vidare efterlyser båda instanserna en ny ersättningsmodell.

Regionstyrelsen i Sörmland fattad sitt beslut om svar till regeringen den 1 mars och kommunstyrelsen i Nyköping den 14 mars.