Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

EU-kommissionens beslut om gruppundantag minskar byråkratin

Vi kommenterar
19 maj 2017

EU-kommissionen beslöt den 17 maj att lätta upp regelverket kring offentligt stöd till flygplatser och hamnar genom att införa generella gruppundantag från EU:s regelverk för den inre marknaden. Avsikten med beslutet är att minska byråkratin utan att snedvrida konkurrensen mellan flygplatser. Beslutet träder i kraft i slutet av juni.

Kommissionens beslutet innebär att det är möjligt att göra investeringar med offentliga medel i befintliga regionala flygplatser med färre än 3 miljoner resenärer årligen utan att först stämma av med EU-kommissionen. Det är också möjligt att ge driftsbidrag till flygplatser med färre än 200 000 passagerare årligen.

Många mindre flygplatser i Sverige som är beroende av statliga och kommunala driftsbidrag kan nu andas ut. Det återstår att se om beslutet om mindre byråkrati också kommer att gynna Stockholm Skavsta flygplats som är strategiskt belägen i ett relativt flygplatstätt område.

Ansvarig kommissionär Vestager höll ett tal samma dag som beslutet togs och passade då på att ta upp lite statistik; det finns över 420 flygplatser inom EU med färre än 3 miljoner passagerare. De motsvarar mer än 80 % av alla flygplatser inom EU men endast 13% av flygtrafiken.