Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Fokus på Skavstaområdet i tävlingen Europan 17

3 maj 2023

Europan är en internationell stadsbyggnads- och arkitekturtävling för professionella team under 40 år som pågår tom 30 juli. Det är 40 tävlingsområden runt om i Europa som deltar i tävlingen som hålls vartannat år. Sverige ställer upp med tävlingsområden i fem kommuner där Nyköping är ett av dem.

I Nyköping ska ett nytt område gestaltas runt Stockholm Skavsta Airport och det nya resecentrumet. Fler arbetsplatser, resande, service och rekreation ska sammanflätas för att stärka kreativitet och innovation. Nyköping kommun deltar tillsammans med Explore Skavsta och Region Sörmland.

I år är temat för tävlingen ”Living Cities – Reimagining architecture by caring for inhabited milieus”, som ska lyfta fram nya sätt att planera städer med bättre förutsättningar för samexistens mellan stad och natur.

Tävlingsområdet i Skavsta är centralt och stationsnära med en boulevard som knyter ihop den kommande tågstationen med flygplatsen och de framtida utvecklingsområdena. Skavstas läge och den starka infrastrukturen innebär stora möjligheter. På sikt beräknas drygt 10 000 arbetstillfällen rymmas här.

Läs mer på här