Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Fel att flytta Ostlänkens station till bibana

Vi kommenterar
21 juni 2017

Trafikverket utreder möjligheter att flytta stationen vid Stockholm Skavsta flygplats från huvudbanan till en ny variant av bibana. Nyköpings kommun säger nej till detta och menar att Trafikverket inte tar sitt ansvar utifrån ett övergripande perspektiv vad gäller samtliga trafikslag. De spelar därmed bort Stockholm Skavsta flygplats som en viktig nationell resurs. Samtidigt försenar de Ostlänken med ytterligare utredningar.

880x550-urban-granstrom– Med Trafikverkets förslag till ny bibana förlängs restiderna till Skavsta, säger kommunalrådet Urban Granström. Det är också en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg väljer bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm. Den nya bibanan skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta vilket i sin tur hämmar utvecklingen i hela regionen.

Förslaget försämrar tågets konkurrenskraft

Med en station vid Skavsta på huvudbanan skapas en hög tillgänglighet till Stockholm Skavsta flygplats från Östergötland och Stockholm. Möjligheten till samutnyttjande mellan flyg, tåg och väg stärks vilket gynnar miljön samtidigt som den internationella tillgängligheten till regionen ökar.

Nyköping ser att Trafikverkets förslag försämrar Nyköpings möjlighet till effektiva restider samt ökar risken för kapacitetsbrister på tågen. Förslaget minskar inte bara Nyköpings nyttor med Ostlänken utan även miljömässigt eftersom tåget bara blir ett självklart val med en tidsvinst som kan konkurrera ut bilen.

Avsteg från överenskommelse med Sverigeförhandlingen

En önskvärd trafikering med halvtimmestrafik till både Skavsta och till Nyköping skapar en bra grund för att fortsätta utveckla Östergötland, Södermanland och Stockholm och det skulle skapa den regionförstoring som är ändamålet med Ostlänken. Nyköpings kommuns analyser visar dessutom att trafiken på Skavsta är kommersiellt gångbar.

– Nyköpings kommun har, tillsammans med Stockholm Skavsta flygplats, en avsiktsförklaring med Trafikverket som tydligt visar att vi ska samverka om en station på huvudbanan vid flygplatsen, säger Urban Granström. Trafikverkets agerande går emot vår överenskommelse.

Mälardalslänen eniga om stationsläge

De sju länen kring Mälardalen har också varit tydliga med att Stockholm Skavsta ska ha en station på huvudbanan. Tillsammans med Ostlänken är Stockholm Skavsta flygplats en del av lösningen på frågan om flygkapacitet i Stockholmsregionen och utmaningen som finns kring transportinfrastruktur.

Nyköpings kommun säger därför nej till Trafikverkets förslag och menar att det försenar Ostlänken och försämrar möjligheterna för Sverige att fortsätta utvecklas.

Förslaget om ny bibana och flyttning av stationen vid Skavsta innebär att Trafikverket överger ändamålet med Ostlänken och en ny stambana genom att prioritera ned den storregionala trafiken och istället fokusera på höghastighetstågen till Malmö och Göteborg.

Sverigeförhandlingen har varit tydlig med att regionförstoring och att skapa större arbetsmarknadsregioner är avgörande för att få ut nytta med en ny stambana, säger Urban Granström. Där är Stockholm Skavsta flygplats viktig och att Ostlänken utformas såsom planeras enligt järnvägsutredningen och den tillåtlighetsansökan som Nyköpings kommun ställt sig bakom.

Trafikverket hänvisar till kapacitetsproblem i sina underlag till motivet varför de utreder en förändring. De hävdade kapacitetsproblemen bygger på att Trafikverket vill maximera antalet höghastighetståg som trafikerar ändpunkterna i en framtida stambana till fem höghastighetståg i timmen mellan Stockholm – Göteborg respektive Malmö. Nyköpings kommun delar inte Trafikverkets bedömning av framtida trafikering när vi jämför hur det ser ut i andra länder.

Bakgrund:

Stockholm Skavsta flygplats är en nationellt viktig flygplats. Den är Sveriges tredje största utrikesflygplats med drygt 2 miljoner årsresenärer 2016. Prognosen visar att flygplatsen kommer att hantera minst 5,7 miljoner årsresenärer år 2040 vilket genererar tillväxteffekter i Stockholmsregionen på minst 40 000 arbetstillfällen och 15 000 nya företag. Stockholm Skavsta flygplats bidrar till Sveriges tillväxt utifrån besöksnäring, arbetskraftsförsörjning i byggindustrin och sjukvården samt vår konkurrenskraft och internationella tillgänglighet.

EU har även pekat ut Stockholm Skavsta som en viktig flygplats i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och stödjer därför arbetet som sker kring flygplatsen idag.

De sju länen kring Mälardalen har också varit tydliga med att Stockholm Skavsta ska ha en station på huvudbanan. Tillsammans med Ostlänken är Stockholm Skavsta flygplats en del av lösningen på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen och utmaningen som finns kring transportinfrastruktur.