Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Fältprovtagningar för Ostlänken på flygplatsområdet

9 november 2016

För att komma fram till den bästa spårlinjen för Ostlänken utreds var det är bäst att bygga spår utifrån landskapets förutsättningar. Omfattande förarbeten krävs. Allt från geotekniska fältundersökningar där man undersöker landskapet, markförhållanden, bergsorter, jordkvalitet, grundvatten till att genomföra utredningar, göra analyser och titta på omvärlden. I nuläget pågår geotekniska fältarbeten och personer från Nyköpingsföretaget COWI AB ses nu på många olika ställen på och i närheten av flygplatsen där de gör fältprovtagningar.

Trafikverket är mitt uppe i planeringsstadiet och det kommer att pågå till cirka 2021. Därefter drar själva byggandet av Ostlänken igång på allvar.