Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Det finns risker med EU-kommissionens förslag till gruppundantag inför investeringar i flygplatser och hamnar

Vi kommenterar
8 december 2016

Nu har vi bättre kunskap om hur EU-kommissionen värderar inkomna investeringsplaner och hur de bedömer konkurrenssituationen mellan mindre flygplatser. Men, så som förslaget är formulerat riskerar Stockholm Skavsta flygplats att komma i kläm, det säger Peter Steinmetz, VD för Stockholm Skavsta flygplats. I sitt remissvar till EU-kommissionen uppmanar han därför till omformulering av undantaget.

I remissvaret till EU-kommissionen skriver Peter Steinmetz:  ”There are a number of, mostly publicly owned and subsidized, regional airports in Southern Sweden, sometimes within as little as 50 km of each other, meaning that airlines have ample alternatives. Regional airports do not necessarily have to be of a certain size to attract airlines and are by no means excluded from competition simply on the basis that they have below 150000 passengers. By way of ilustration, within Stockholm Skavsta Airport’s catchment area can be found the airports of Linköping (83 km, approx. 150000 passengers), Norrköping (44 km, approx. 130000 passengers) and Vasterås (90 km, approx. 115000 passengers). At these airports major domestic and international airlines such as Ryanair, Next jet, BRA, as well as SAS, KLM and Czech Airlines operate scheduled flights. In certain cases, it is believed that local authorities are even instrumental in initiating such services through the provision of financial guarantees or support”.

… ”Stockholm Skavsta Flygplats recognizes that there may be reasons to award airports favourable terms to receive aid, where the aid is likely to contribute to regional growth and competitiveness. However, when small regional airports are located in densely/relatively densely populated areas, within the same catchment area as other airports, state aid is likely to distort competition and cause market failures. Such state aid risks replacing private -sector investments that would otherwise have taken place in that same geographical area.”

Bakgrund

EU-kommissionen vill minska byråkratin och har kommit med ett förslag till gruppundantag från anmälningsplikten inför investeringar i flygplatser och hamnar. Enligt förslaget ska flygplatser med färre än 150 000 passagerare per år slippa att anmäla investeringsplaner med statligt stöd till EU-kommissionen. Idag måste alla investeringsplaner föranmäls och godkännas av EU-kommission oavsett storleken på flygplatsen för att inte snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Förslaget innebär att EU-kommissionens gällande praxis för tillståndsgivning omvandlas till ett gruppundantag från anmälningsplikten. Förslaget har nu varit ute på remiss.

Läs addendum-14-eu-consultation-block-exemption-state-aid-competition-rules

Läs comments-stockholm-skavsta-airport-on-bger