Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Hur du ser på Stockholm Skavsta flygplats idag och 2040?

19 april 2018

Vi önskar en bättre uppfattning om bilden av flygplatsen. Därför har vi bett drygt 300 personer som i sin yrkesutövning är delaktiga i att utveckla och forma Sverige och Storstockholmsregionen besvara en enkät. Enkäten tar ca 5 min att besvara och alla svar hanteras anonymt av opinionsundersökningsföretaget Ipsos.

Eftersom det är lätt hänt att mejl av detta slag drunknar i övrig mejlskörd, kommer vi att skicka ut en påminnelse och sedan ringa upp för att höra om du vill besvara enkäten.