Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Bromma kan avvecklas till 2025

Vi kommenterar
2 september 2021

Hur en avveckling av Bromma flygplats skulle kunna genomföras presenterades i veckan av utredare Magnus Persson. Med stöd av flera myndigheter och andra berörda parter, bland annat Region Sörmland och Nyköpings kommun, har en omfattande genomlysning och analys gjorts. Utredarens bedömning är att nedläggningen kan vara genomförd 2025-2027. Stockholm Skavsta har enligt utredaren god kapacitet att fungera som en andra flygplats i Stockholmsregionen, i synnerhet när Ostlänken tas i drift.

I rapporten görs bedömningen att allt kommersiellt flyg på Bromma kan rymmas på Arlanda i det korta perspektivet och förmodligen även långsiktigt. I samband med avvecklingen av Bromma flygplats bedömer utredaren att Stockholm Skavstas roll är mindre. ”Flygplatsen kan vara ett alternativ för det allmänflyg som i dag använder Bromma, liksom viss teknisk serviceverksamhet. Detta är en fråga för Brommas aktörer, kopplat till vilka verksamhetsförutsättningar som erbjuds på Skavsta respektive Arlanda och andra lokaliseringsalternativ”, står det på sidan 200.

Utredaren menar samtidigt att ”Stockholm Skavsta har god kapacitet att fungera som en andra flygplats i Stockholmsområdet, inte minst från år 2035 när Ostlänken planeras vara i drift. En sådan roll bygger dock på att man på kommersiella grunder kan upprätthålla de verksamhetsvolymer som krävs för att ha en verksamhet dygnet runt, årets alla dagar.”

– Det är ju det vi vet och lite grand har predikat för. Men det är bra att utredaren har lyssnat på oss och beskriver möjligheterna med Skavsta framöver, kommenterar Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande (s) i Nyköping till Sörmlands Nyheter.  Han fortsätter ” Diskussionen kring Brommas nedläggning handlar enbart om Arlanda, det behöver ändras. Det blir vår uppgift att jobbar för att Skavsta kommer med i diskussionen kring vad som händer sedan”.