Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Biojet för flyget – utredning presenterad

Vi kommenterar
4 mars 2019

Andelen biobränsle ska öka stegvis från en procent 2021 till 30 procent år 2030 och ska gälla för allt flygfotogen som tankas på svenska flygplatser, både för inrikes- och utrikesflyg. Det är huvudförslaget i den utredning som Maria Wetterstrand, regeringens särskilde utredare idag överlämnade till miljö och klimatminister Isabella Lövin.

Graden av inblandning av biobränsle är inledningsvis försiktig eftersom Sverige inte har någon inhemsk produktion.

– Det ska bli intressant att läsa utredningen och följa hur regeringen kommer att agera för att stimulera inhemsk biobränsleproduktion, säger Christina Johansson, koordinator för satsningen Södra porten till Stockholmsregionen.

Redan i förra veckan läckte det ut uppgifter från utredningen och förslagen har kommenterats av olika parter.

Branschorganisationen Svenskt flyg liksom SAS har i intervjuer i DN i helgen uttryckt sitt stöd för förslaget som de menar är steg i rätt riktning

– Minska utsläppen utan att begränsa flygandet, uppmanar Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg, i ett debattinlägg på Expressen. Staten måste ta sitt ansvar för att driva på utvecklingen av ett hållbart, konkurrenskraftigt och grönt svenskt flyg, fortsätter han.

2030-sekretariatet skriver i ett pressmeddelande att det ställer sig bakom huvudförslagen i utredningen om biobränsle för flyg, uppmanar riksdag och regering att skyndsamt förverkliga dem samt att tydliggöra hur enskilda flygbolag, drivmedelsproducenter, flygplatser och konsumenter kan gå före i omställningen.

SOU 19:11 Biojet för flyget