Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Beredskapsflygplats under 2023

21 december 2022

I spåren efter pandemin har regeringen föreslagit att Stockholm Skavsta ska bli en av 27 beredskapsflygplats i landet. Trafikverket får i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser med flygplatserna för 2023. Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt.

Med anledning av bland annat coronapandemin finns det 27 beredskapsflygplatser i Sverige. Regeringen ser att det fortsatt finns ett behov av god tillgång till samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, till exempel ambulansflyg, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och andra aktörer inom krisberedskap och totalförsvaret.

– Det nuvarande säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde understryker behovet av beredskapsflygplatser, bland annat utifrån totalförsvarets behov men även för att säkra samhällsviktig luftfart för till exempel ambulansflyg, brandflyg och räddningstjänst, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.