Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Avtal klart om räddningstjänst på Stockholm Skavsta flygplats

28 oktober 2016

Ett nytt avtal om räddningstjänst är klart mellan Stockholm Skavsta flygplats och Nyköpings kommun. Avtalet innebär att chefen för Sörmlandskustens räddningstjänst även blir flygplatsräddningschef på Skavsta. Skavsta behåller dock allt ansvar för bland annat personal, materiel, fordon och utrustning till sin räddningsstyrka.

Sörmlandskustens räddningstjänst kommer enligt avtalet att medverka till att revidera och hålla insatsplanen för Stockholm Skavsta flygplats aktuell och planera och genomföra en större och en mindre så kallad Emergency Exercise-övning vartannat år tillsammans med bland annat ambulans och polis.