Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aurora 2023 på SSF

21 december 2022

Våren 2023 genomförs den stora militärövningen Aurora som kommer involvera 26 000 personer från Sverige och ytterligare 14 länder. Övningen genomförs i hela landet med särskild tyngdvikt mot Södra Sverige och Gotland. Stockholm Skavstas kapacitet kommer att utnyttjas under övningen.

– Syftet med Aurora 23 är att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och att tillsammans med andra kunna bidra till stabilitet i närområdet, säger överstelöjtnant Henrik Larsson, planeringschef för övningen.

I Aurora 23 övas allt från beredskapshöjning, mobilisering och värdlandsstöd till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss. Ett exempel på Försvarsmaktens nya fokus är hur armén organiseras under övningen då armén ska ha förmågan att kunna leda brigader med en divisionsledning. En armébrigad består av runt 5 000 soldater och officerare. Att styra enheter av den storleken har Försvarsmakten inte övat på under många år, men övningen bidrar till att höja Sveriges förmåga att försvara sig mot ett väpnat angrepp. Det krävs en brigad för att kunna slå tillbaka en kvalificerad fiende.

Läs mer Över 26 000 soldater deltar i vårens storövning Aurora 23 – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)