Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Sveriges 4:e brandbekämpningsplan har landat på hemmabasen

20 maj 2021

Det fjärde brandbekämpningsflygplanet i SAAB:s flotta är nu på plats på hemmabasen Stockholms Skavsta flygplats, meddelar SAAB.

Under 2020 fanns två mindre vattenskopande flygplan som nationella resurser för brandbekämpning i Sverige och norra Europa. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, valde inför sommaren 2021 att utöka flottan till fyra vattenskopande flygplan. Varje plan har kapacitet för 50 000 liter vatten per timma. Baserade på Stokcholm Skavsta kan planen nå Skåne på två timmar och Luleå på tre.

”Under de senaste månaderna har vi arbetat intensivt med att införskaffa flygplan samt utöka organisationen med piloter och underhållspersonal för att kunna leverera den önskade förmågan och stärka Sveriges civilförsvar”, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Läs mer på SAAB:s webbplats