Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

30 000-40 000 personer passerar dagligen år 2040

11 juli 2017

Swecos bedömer att 30 000 -40 000 personer dagligen kommer att röra sig i Skavstaområdet år 2040, varav 5000 åker tåg. 

Arbetet med att planera för en trafiknod på Skavstaområdet pågår och för att få rätt utgångsvärden har Sweco, på uppdrag av Nyköpings kommun, räknat på vilka flöden som är sannolika i området år 2030 respektive 2040 samt hur fördelningen ser ut per trafikslag.