Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Om Stockholm Skavsta flygplats

Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till och från flygplatsen. Det gör den till Sveriges tredje största flygplats sett till antalet resenärer i utrikestrafik.

Verksamheten är inriktad på reguljär internationell passagerartrafik och 2017 finns drygt 45 direktlinjer till destinationer i hela Europa. Flygplatsen drivs på strikt kommersiell basis.

Kustbevakningens nationella flygbas finns på flygplatsen och härifrån övervakar de hela Sveriges farvatten. Flygplatsen ingår som en av Sveriges Core-flygplatser inom det av EU utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Vid flygplatsen finns också verksamheter kopplade till privatflyg. Flygplatsen har kapacitet för transatlantiskt fraktflyg med jumbojets.

4

Tillstånd att växa till Landvetters storlek

Flygplatsen har miljötillstånd för 6 miljoner resenärer årligen vilket motsvarar trafiken på Landvetters flygplats 2015. Det innebär att flygplatsens har outnyttjad kapacitet som kan möta den ökning i utrikesresandet som väntas de närmsta 20 åren och därmed är en lösning på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.

Uppgiven bostadsort för resenärer som påbörjats sin ToR-resa i Sverige.
Uppgiven bostadsort för resenärer som påbörjats sin ToR-resa i Sverige.

Ägare

Stockholm Skavsta är Sveriges största privatägda flygplats och kan uppvisa positiva siffor i boksluten. Stockholm Skavsta Flygplats AB ägs till 9,9 % av Nyköpings kommun. Majoritetsägare är sedan hösten 2013 Airports Worldwide som har 90.1 % av aktierna.

Airports Worldwide är ett privatägt multinationellt företag vars meritlista består av framgångsrik investering, utveckling och drift av flygplatser. Företaget är världsomspännande med verksamhet i USA, Costa Rica, Ecuador, Nordirland och Sverige.

Airports Worldwide ägs av OMERS Infrastructure, en av Kanadas största pensionsfonder.

OMERS har investerat mycket i europeisk infrastruktur de senaste åren och äger bland annat London City Airport, Ellevio, Sveriges näststörsta eldistributör; Storbritanniens näst största gasdistributör och Thames Water, den största vattenanläggningen i England och Wales samt Tank & Rast, Tysklands största leverantör av serviceplatser längs motorvägar. Utanför Europa äger OMERS också bland annat Melbournes hamn och världens största kärnkraftverk i Kanada. Värdet av OMERS nettotillgångar uppgick 31 december 2016 till $85 miljarder.

Området runt flygplatsen

I företagsparken finns cirka 40 företag, bland andra Connect Hotel Skavsta, SAAB Aerotech, Lundbergs och Flygbussarna, och 1400 personer arbetar här.

Flygteknik Technical Training är en av sju flygtekniska skolor i Sverige. Skolan har riksintag och erbjuder dels flygteknikprogrammet på gymnasienivå, dels två utbildningar på yrkeshögskolenivå; flygtekniker och avioniktekniker.

Nyköpings kommuns gymnasium har förlagt Fordons- och transportprogrammet till området.

Sveriges flygspaningsmuseum, F11-museet, ligger på området. Det visar miljöer från och historia om landets enda flygspaningsflottilj som under 40 år fanns här. Riktiga dragplåster är de flygsimulatorer som museet äger och som ger besökarna chansen att flyga ett Cessna, Viggen eller Gripenplan.