Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Enligt enkätundersökning utförd juni 2016.

Om Stockholm Skavsta flygplats

Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till och från flygplatsen. Det gör den till Sveriges tredje största flygplats sett till antalet resenärer i utrikestrafik.

Verksamheten är inriktad på reguljär internationell passagerartrafik och sommaren 2017 finns drygt 45 direktlinjer till destinationer i hela Europa. Kustbevakningens nationella flygbas finns på flygplatsen och härifrån övervakar de hela Sveriges farvatten. Flygplatsen ingår som en av Sveriges Core-flygplatser inom det av EU utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Vid flygplatsen finns också verksamheter kopplade till privatflyg. Flygplatsen har kapacitet för transatlantiskt fraktflyg med jumbojets.

Flygplatsen drivs på strikt kommersiell basis.

4

Tillstånd att växa till Landvetters storlek

Flygplatsen har miljötillstånd för 6 miljoner resenärer årligen vilket motsvarar trafiken på Landvetters flygplats 2015. Det innebär att flygplatsens har outnyttjad kapacitet som kan möta den ökning i utrikesresandet som väntas de närmsta 20 åren och därmed är en lösning på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.

Uppgiven bostadsort för resenärer som påbörjats sin ToR-resa i Sverige.
Uppgiven bostadsort för resenärer som påbörjats sin ToR-resa i Sverige.

 

Ägare

Stockholm Skavsta är Sveriges största privatägda flygplats och kan uppvisa positiva siffor i boksluten. Stockholm Skavsta Flygplats AB ägs till 9,9 % av Nyköpings kommun. Majoritetsägare är sedan hösten 2013 Airports Worldwide som har 90.1 % av aktierna.

Airports Worldwide är ett privatägt multinationellt företag vars meritlista består av framgångsrik investering, utveckling och drift av flygplatser. Företaget är världsomspännande med verksamhet i USA, Costa Rica, Ecuador, Nordirland och Sverige.

Airports Worldwide igår i en koncern ägd av Houston Airport System (HAS), det fjärde största flygplatssystemet i USA och det sjätte största i världen, och Ontario Municipal Employees Retirement System (”OMERS”), en av Kanadas största pensionsfonder.

OMERS har investerat mycket i europeisk infrastruktur de senaste åren. Tillsammans med ett par av de svenska AP-fonderna äger OMERS Sveriges näst största eldistributör, Fortum Distribution AB. Våren 2016 köpte OMERS London City Airport tillsammans med bland annat ägarna av Kastrups flygplats och Bryssels flygplats. OMERS äger också delar av tunneln under Engelska kanalen. Värdet av OMERS nettotillgångar uppgick 31 december 2015 till 77 miljarder US dollar.

Området runt flygplatsen

I företagsparken finns cirka 40 företag, bland andra Connect Hotel Skavsta, SAAB Aerotech, Lundbergs och Flygbussarna, och 1400 personer arbetar här.

Flygteknik Technical Training är en av sju flygtekniska skolor i Sverige. Skolan har riksintag och erbjuder dels flygteknikprogrammet på gymnasienivå, dels två utbildningar på yrkeshögskolenivå; flygtekniker och avioniktekniker.

Nyköpings kommuns gymnasium har förlagt Fordons- och transportprogrammet till området.

Sveriges flygspaningsmuseum, F11-museet, ligger på området. Det visar miljöer från och historia om landets enda flygspaningsflottilj som under 40 år fanns här. Riktiga dragplåster är de flygsimulatorer som museet äger och som ger besökarna chansen att flyga ett Cessna, Viggen eller Gripenplan.