Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Nationell Transportplan

Nationell transportplan på remiss

Vi kommenterar
8 oktober 2017

I förslaget till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029 kom Trafikverket med ett par överraskningar. Trafikverket föreslår att 250 km/h blir maximal hastighet för Ostlänken. Vidare fördröjs byggstarten av Ostlänken som inte förväntas vara klar förrän efter 2030.

Förslaget från Trafikverket har överlämnats till regeringen som skickat ut det på öppen remiss. Vi filar nu på våra respektive remissvar som kommer att skickas till Näringsdepartementet, men både Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland och Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping kommenterade förslaget direkt när det offentliggjordes.

– En fördröjd byggstart av Ostlänken är inte acceptabel, säger Viking Jonsson. Han är däremot inte kritisk till att hastigheten på de nya spåren inte blir mer än 250 kilometer i timmen.

– Det är ok och det försvårar inte heller för regionaltågstrafiken, det kan till och med gynna den, säger han.

Urban Granström är inte överraskad av besked om fördröjd byggstart men hoppas att det kan arbetas in då det har flera orsaker.

Läs Trafikverkets förslag.