Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aktuellt

5,1 procent fler resenärer 2017

8 januari 2018
Förra året flög 2 132 072 personer via Stockholm Skavsta flygplats. Det är en ökning med 5,1% jämfört med året innan. De kommersiella flygrörelserna ökade med 3,3% och beläggningsgraden på den reguljära flygtrafiken höjdes från ...

Länsstyrelsen anger 10 skäl mot station på kort bibana

22 december 2017
Länsstyrelsen i Södermanlands län går emot Trafikverkets förslag om kort bibana. Station Skavsta ska ligga på huvudspåret och den långa bibanan är att föredra. Det framgår av deras yttrande till TRV över Granskning av kompletterande ...

UD tipsade resenärer på Skavsta och TV4:s tittare hur man får en roligare semester

21 december 2017
Med våra nya kontaktlösa bankkort har det blivit enklare för tjuvarna att scanna av kontouppgifter utan att alls vidröra dig eller ditt kort. Tjänstemän från Utrikesdepartementet tipsade i veckan resenärer på Stockholm Skavsta om ...

Regeringen föreslås ge Trafikverket i uppdrag att slutföra förhandlingarna om medfinansiering av station

20 december 2017
En järnvägsstation vid Skavsta flygplats föreslås med anledning av att den ingår i Trafikverkets ansökan om tillåtlighet för Ostlänken, och att en station vid flygplatsen kan fylla en nationell nytta om Skavsta växer ...

Nationell transportplan för 2019-2028 - detta tycker vi

Vi kommenterar
8 december 2017
"Vid sidan av Arlanda är Skavsta som Södra porten till Stockholm en viktig del i Stockholms och östra Mellansveriges flygplatsstruktur. Tillsammans med Ostlänken, TGOJ-banan och Oxelösunds hamn har Skavsta stora möjligheter att fortsätta ...

Sveriges 2:a storflygplats med spårtrafik med Ostlänken

8 december 2017
Dialogen om placering av stationsläge på Ostlänkens huvudspår eller bispår fortsätter. Oavsett vilket innebär Ostlänken att Stockholm Skavsta blir Sveriges andra storflygplats som blir tillgänglig med järnväg. Trafikverkets förslag om stationsläge på bispår är nu ...

Stockholmsregionens potential utvecklas genom balans mellan nord och syd

Debatt
6 december 2017
Riksdag och regering står just nu inför en historisk möjlighet att via Trafikverket genomföra järnvägsprojektet Ostlänken utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet där balansen mellan södra och norra delarna av Stockholm/Mälardalsregionen vägs in, där ...

Avtal med Sverigeförhandlingen om Ostlänken signerat

27 november 2017
Samtliga Ostlänkskommuner, Region Östergötland och Landstinget Sörmland har nu signerat avtalet med Sverigeförhandlingen om medfinansiering av Ostlänken.  Nu är avtalet om medfinansiering motsvarande en halv miljard för bygget av Ostlänken undertecknat av Ostlänken kommuneran, Region ...

Bygget av Kardonbanan inlett

27 november 2017
Bygget av godsjärnvägen Kardonbanan i Norrköping har inletts. Det är den spanska entreprenören Rover Alcisa som fått kontrakt på mark och anläggningsentreprenaden. Kardonbanan är en förberedande etapp inför Ostlänken och infrastrukturminister Tomas Eneroth och Lena ...

Trots motståndet står Trafikverket fast vid förslag på stationsläge

Vi kommenterar
27 oktober 2017
Trots motståndet mot Trafikverkets idé om stationsläge på bibana håller verket fast vid sitt förslag. Inför att generaldirektör Lena Erixon i januari 2018 fattar ett beslut om placering av stationen, görs nu ännu en remissomgång. Om oenigheten ...