Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Aktuellt

Saga Rail AB är ett illustrerande exempel

Vi kommenterar
19 januari 2018
Ett nytt svenskt tågbolag Saga Rail AB kommer att börja trafikera sträckan Linköping-Stockholm via Nyköping i vår. Rosa tåg kommer att ge bättre tillgänglighet under veckosluten. Saga Rail erbjuder en nischad service baserat på ...

Vi knappar in

16 januari 2018
Transportstyrelsen publicerade i förra veckan passagerarstatistiken för landets alla flygplatser och av den framgår att Stockholm Skavsta ligger kvar på 5:e plats men att den knappar in på Malmö och Stockholm Bromma. Stockholm Skavsta flygplats hade drygt 100 000 passagerare ...

Intressanta möten under Transportforum

11 januari 2018
För 35:e året i rad genomförs Transportforum i Linköping. 1600 personer som är verksamma inom infrastruktursektorn samlas  för seminarier, forskningspresentationer och mingel om alla trafikslag under två intensive dagar. I år finns vi på ...

5,1 procent fler resenärer 2017

8 januari 2018
Förra året flög 2 132 072 personer via Stockholm Skavsta flygplats. Det är en ökning med 5,1% jämfört med året innan. De kommersiella flygrörelserna ökade med 3,3% och beläggningsgraden på den reguljära flygtrafiken höjdes från ...

Länsstyrelsen anger 10 skäl mot station på kort bibana

22 december 2017
Länsstyrelsen i Södermanlands län går emot Trafikverkets förslag om kort bibana. Station Skavsta ska ligga på huvudspåret och den långa bibanan är att föredra. Det framgår av deras yttrande till TRV över Granskning av kompletterande ...

UD tipsade resenärer på Skavsta och TV4:s tittare hur man får en roligare semester

21 december 2017
Med våra nya kontaktlösa bankkort har det blivit enklare för tjuvarna att scanna av kontouppgifter utan att alls vidröra dig eller ditt kort. Tjänstemän från Utrikesdepartementet tipsade i veckan resenärer på Stockholm Skavsta om ...

Regeringen föreslås ge Trafikverket i uppdrag att slutföra förhandlingarna om medfinansiering av station

20 december 2017
En järnvägsstation vid Skavsta flygplats föreslås med anledning av att den ingår i Trafikverkets ansökan om tillåtlighet för Ostlänken, och att en station vid flygplatsen kan fylla en nationell nytta om Skavsta växer ...

Nationell transportplan för 2019-2028 - detta tycker vi

Vi kommenterar
8 december 2017
"Vid sidan av Arlanda är Skavsta som Södra porten till Stockholm en viktig del i Stockholms och östra Mellansveriges flygplatsstruktur. Tillsammans med Ostlänken, TGOJ-banan och Oxelösunds hamn har Skavsta stora möjligheter att fortsätta ...

Sveriges 2:a storflygplats med spårtrafik med Ostlänken

8 december 2017
Dialogen om placering av stationsläge på Ostlänkens huvudspår eller bispår fortsätter. Oavsett vilket innebär Ostlänken att Stockholm Skavsta blir Sveriges andra storflygplats som blir tillgänglig med järnväg. Trafikverkets förslag om stationsläge på bispår är nu ...

Stockholmsregionens potential utvecklas genom balans mellan nord och syd

Debatt
6 december 2017
Riksdag och regering står just nu inför en historisk möjlighet att via Trafikverket genomföra järnvägsprojektet Ostlänken utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet där balansen mellan södra och norra delarna av Stockholm/Mälardalsregionen vägs in, där ...