Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Planering av området runt Stockholm Skavsta flygplats tar ny fart 2018

30 mars 2016

Osäkerheten under hösten kring stationsläge och spårdragning av Ostlänken på området har gjort att planeringen försenats, men kommer ta ny fart efter årsskiftet.

En fördjupade näringslivsanalysen gjordes i början av året och en grov målbild för området är framtagen. Det arbetet kompletterades med en resandeprognos som visade på antalet resenärer för olika transportslag 2040 och även en infrastrukturutredning som visade på behov av trafikfunktioner såväl i terminalområdet som vid den kommande stationen på Ostlänken.

Visionskisser tas nu fram som visar hur de stora outnyttjade arealer som finns kan komma att omvandlas. Idag finns det ett 40-tal företag i företagsparken, bland andra Connect Hotel Skavsta, SAAB Aerotech och Kustbevakningen.  Sammantaget arbetar ca 1400 personer inom området idag och frågan är hur många tusen till som kommer arbeta här när Ostlänken tas i drift.